Inntektssikring rammes av stengte grenser

Grensestengningen fratar inntekten til utenlandske arbeidere som jobber i Norge.
Foto: Asgeir S. Nilsen
Folk som jobber i Norge skal ikke miste inntekten, hevder Norsk Arbeidsmandsforbund.

Landets grense ble stengt ned i januar for utenlandske arbeidstakere, blant annet i anleggsbransjen.

Norsk Arbeidsmandsforbund hevder tiltakene fratar utenlandske arbeidstakere all inntekt som en følge av at de ikke slipper inn i landet.

Regjeringen må ta ansvar og vi krever umiddelbar iverksetting av et regelverk for tiltak for en inntektssikring på lik linje med andre grupper som er berørt av innstrammingene under pandemien.