Hope for Justice styrker team i Oslo

Flere tusener utsettes i Norge for grov utnyttelse, eller former for moderne slaveri. Organisasjonen Hope for Jutstice styrker sitt team i Oslo.
Organisasjonen Hope for Justice har på bakgrunn av erfaringer forsterket staben i det oppsøkende arbeidet i Oslo og omegn.

Ansatte i avdelingen kommer med spisset erfaring fra politifaglig hold, fra asylfeltet, fra barnvern og fra sosialt arbeid, skriver organisasjonen via en pressemelding.

– Vi er veldig glad for at teamet vårt nå er fulltallig, og vi er godt i gang med arbeidet for å identifisere mennesker som er fanget i vår tids slaveri, og hjelpe dem med å få tilgang på deres rettigheter. Vi jobber også med å forebygge utnyttelse ved å nå ut til sårbare grupper, spesielt de som kan utnyttes i arbeidslivet, med viktig informasjon om menneskehandel, sier Ida Alexandra Ryen, avdelingsleder for operativt arbeid i Hope for Justice.

Flere tusener fanget

En akademisk studie estimerer at det kan være så mange som 9000 fanget i moderne slaveri i Norge, men det knytter seg stor usikkerhet til tallet. Mennesker trafikkeres inn i en rekke utnyttelsesområder som prostitusjon, tvangsarbeid, tigging og kriminell virksomhet. Graden av kontroll bakmenn utøver, i tillegg til gjeld, mistillit til myndigheter eller manglende språkferdigheter kan hindre de utsatte å ta kontakt med politi, myndligheter eller drop-in sentre.

– Med den sammensatte erfaringen teamet besitter, og i samarbeid med andre dyktige aktører på feltet, har vi tro på at vi vil være i stand til å hjelpe enda flere til å komme seg fri fra det vi kaller moderne slaveri, og få støtten de trenger for å komme seg på beina. Forebyggingsarbeid som vi også har stor fokus på, vil være en sentral del for å nå målet om å se en verden fri for slaveri i framtiden.

Hjalp arbeidsinnvandrer

Tomasz ble trafikkert til Norge fra Bulgaria. Han ble lovet en godt betalt jobb i et norsk firma, men da han ankom var situasjonen ikke slik han var blitt forespeilet.

Tomasz ble tvunget til å gjøre malearbeid for mye mindre lønn enn lovet, og tvunget til å bli værende i boligen den tiden han ikke jobbet. Han ble tvunget til å motta svart betaling, og ble ikke gitt arbeidskontrakt eller en norsk lønnskonto. Kontrollnivået bakmennene utøvde utvidet seg til å følge Tomasz til legetimer. Tomasz kunne ikke språket og ble mer og mer isolert.

– Etter omtrent seks måneder hørte Tomasz om Hope for Justice gjennom en tolk, og tok modig sine første skritt mot frihet ved å kontakte oss. Vårt dedikerte team hjalp ham å flykte, og sikret ham et trygt sted å bo. Vi hjalp ham med å dele historien sin med politiet, sørget for at han fikk tilgang på sine rettigheter som en overlevende fra menneskehandel og hjalp ham å få seg jobb. Nå har Tomasz det bra og bor et annet sted i landet. Han føler seg positiv til framtiden.