Nedgang i antall anmeldelser av hatkriminalitet

Netthat underraporteres, mens hatkriminalitet går ned som følge av nedstenging, viser politiets tall.
Langt færre anmeldelser av hatkriminalitet i koronaåret 2020, viser nasjonale tall. Politiet tror det handler om nedstengningen.
75Shares

I 2020 ble det anmeldt 744 tilfeller av hatmotivert kriminalitet i Norge. Antall anmeldelser viste dermed for første gang nedgang, etter en lang sammenhengende periode med sterk økning. Nedgangen fra året før var på 2,2 prosent, eller 17 færre saker.

– Den åpenbare forklaringen er at vi er midt i en pandemi. Det har vært nedstengning av utelivet og begrenset sosial kontakt, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest politidistrikt.

Nabolag og sosiale medier

Flesteparten av tilfellene av hatkriminalitet skjer i nabolaget.

– De fleste tilfellene hos oss skjer enten i arbeidsliv, i nabolaget eller under aktivitet i sentrumsnære strøk. Det har seg også slik at sosiale medier er underrapportert, sier Winge.

Samtidig er det grunn til å tro at det finnes mørketall da flere handlinger ikke blir anmeldt, eller på annen måte gjøres kjent for politiet.

– Det er faktisk doble mørketall. Mange unngår å melde fra til politiet på grunn av frykt. I tillegg må politiet bli flinkere til å registrere slike saker, sier Winge.