– Likebehandling for flyktninger, uansett opprinnelse

Flerkulturelt råd i Viken fordømmer Russlands invasjon av Ukraina.
Foto: Privat
Flerkulturelt råd i Viken ønsker ikke å ha en passiv holdning til det grusomme som skjer i Ukraina og Europa, skriver rådet i en pressemelding.
468Shares

I pressemeldingen fordømmer rådet Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi tar sterk avstand fra invasjonskrigen, og ønsker å gi et tydelig signal om at Russlands krigshandlinger, brudd på folkeretten og de demokratiske spilleregler må få konsekvenser.

Flyktninger må møtes med åpne armer i hele Europa, fastholder rådet.

– Flerkulturelt råd ser med bekymring på rapportene om rasistisk forskjellsbehandling som kommer fra Ukrainas grenseoverganger. Mennesker som flykter fra Ukraina må møtes med varme og omsorg uavhengig av opprinnelsesland. Det er uholdbart at noen mennesker møtes med rasisme på flukt.

Nei til hets av russere i Norge

Rådet er også bekymret for økende hets mot russere i Norge som følge av krigen.

– Rådet ser også med bekymring på meldinger om russiske barn på norske skoler som ble
diskriminert eller ekskludert fra felleskapet grunnet sitt bakgrunn. Vi oppfordrer alle til lik
behandling av barn, unge og voksne som ikke har noe med den pågående krigen å gjøre, og avstå fra å legge skyld på private personer for den grusomme krigen.

Glad over holdninger

Rådet oppfordrer alle kommuner i Viken til å ta del i det viktige arbeid med mottakelse og integrering av flyktninger, som er i gang.

– Arbeidet er i gang, og kommer til å kreve mye av myndighetene, sivilsamfunnet og innbyggere i tida framover. Flerkulturelt råd er glad for at så mange av kommunene i Viken oppskalerer mottakskapasiteten raskt, og lover å ta imot flyktningene med raushet og omsorg. Vi forventer at barn og ungdommer som har måttet flykte fra Ukraina tas godt imot på skolene i Viken.

Videre er man glad for at holdningen i befolkningen og myndighetene er positiv til
mottak og integrering av flyktninger fra Ukraina.

– Vi ser positivt på at flyktningene vil få flyktningstatus og arbeidstillatelse fra dag én, noe som betyr at de vil ha nesten samme rettigheter som andre borgere.