Nansen-direktør talte i Chiles grunnlovsforsamling

Norsk-chilenske Alfredo Zamudio talte om hvordan man kan skape rom for dialog, som kan være med på å bryte sterke konfliktlinjer.

Zamudio, som kom til Norge som politisk flyktning på 80-tallet, er direktør for Nansen Fredssenter på Lillehammer.

Har har arbeidet som internasjonal ekspert på beskyttelse i Colombia 2010-2011. Fra 2007-2011 ledet han Flyktninghjelpens nødhjelpsinnsats på Timor-Leste.

Under sitt besøk i Chile talte han til Convencion Constituyente, landets grunnlovsgivende forsamling, som skal forfatte en ny grunnlov. Grunnlovsprosessen er en følge av de landsomfattende protestene i 2019, og den nye grunnloven skal blant annet sikre like rettigheter for kvinner og landets urbefolkning.

Store ulikheter

Et stort flertall setter sin lit til at den nye grunnloven, som skal godkjennes gjennom en folkeavstemning i september, skal endre landets økonomiske modell, til å likne mer på europeiske sosialdemokratier. Flere OECD-undersøkelser viser at Chile er et av landene i verden som har mest sosial ulikhet.

Samtidig er landet svært splittet politisk og fortsatt preget av tiårene med demokratisk overgang etter militærdiktaturet (1973-90).

Overfor nettstedet Palabra Publica fastslo Zamudio at det å skape trygge rom for dialog er svært viktig i et land preget av sterke konfliktlinjer som Chile.

− Folk har minner fra tidligere generasjoners overgrep, og det er viktig å skape rom for å snakke om disse. Dialog kan koordinere oss som folk til å navigere i disse vanskelige samtaler, sier han ifølge nettsiden.