UDI: Flere søker asyl i Norge

UDI venter at 4.000 personer kommer til å søke asyl i Norge i år.
Flere søker beskyttelse i Norge, også fra andre land enn Ukraina.

I første halvår søkte 1.649 ikke-ukrainere asyl i Norge. Det er omtrent like mange som i hele 2021, da 1.656 søkte om asyl.

– Trenden med en økning av asylsøkere i Norge skjer samtidig som det meldes om høyt antall asylsøkere ellers i Europa. En ny utvikling er at vi ser et økende antall søknader knyttet til migrantsituasjonen i Sør-Amerika. Colombia og Venezuela er nå blant de landene det kommer flest søkere fra, skriver UDI i en pressemelding.

UDI viser til et økende antall søknader knyttet til migrantsituasjonen i Sør-Amerika. Colombia og Venezuela er nå blant de landene det kommer flest søkere fra. 

Listen over de ti største nasjonalitetene med registrerte søknader om beskyttelse (ikke kollektiv beskyttelse) så langt i år: 

  • Syria: 381 
  • Afghanistan: 175 
  • Eritrea: 147 
  • Russland: 92 
  • Colombia: 72 
  • Tyrkia: 64 
  • Venezuela: 54 
  • Statsløs: 35 
  • Iran: 33 
  • Etiopia: 26