Kulturtanken gir 13 millioner til inkludering

«Inkludering i kulturliv» får i år 13 millioner kroner.
Foto: Flickr
I år får tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv», som skal motvirke utenforskap, 13 millioner kroner.
11Shares

Tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter, ifølge Kulturtanken.

Formålet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

– Deltakelse i kunst- og kulturaktiviteter motvirker marginalisering, utenforskap og diskriminering. Derfor er vi veldig glade for at ordningen videreføres også i år. Det er viktig at flerebarn og unge deltar i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand.

Fakta om tilskuddsordningen

  • Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret og må samarbeide med andre aktører om tiltaket.
  • I 2022 kom det inn 161søknader, totalt 67 prosjekter fikk støtte til en samlet sum av 12,6 millioner kroner.
  • Søknadsfristen er 1. mars