Røde Kors og Tønsberg skal samarbeide om integrering

Røde Kors skal hjelpe Tønsberg kommune med integrering av flyktninger. Bildet fra markeringen av verdens flyktningdag i Oslo.
Foto: Alfredo Biamont
Røde Kors skal bistå Tønsberg kommune i beredskap og integrering av flyktninger.

Røde Kors er en av landets største frivillige organisasjoner, og driver et arbeid som spenner fra beredskap og førstehjelp til besøksvenntjeneste, sykehusguider og leksehjelp.

– Vi er avhengige av å ha et godt samarbeid med frivilligheten, og jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en avtale med både Re og Tønsberg Røde Kors, sier kommunalsjef Jan Eide til kommunens nettside.

I Tønsberg er de to lokalforeningene blant annet engasjert i integreringsarbeidet knyttet til flyktninger, og de er allerede viktige samarbeidspartnere for kommunen. Nå har de inngått en formell samarbeidsavtale som blant annet handler om bistand i kommunens beredskapsarbeid.

– Vi har ønsket en slik avtale fordi vi ønsker ordnede forhold. Det er fint for oss å bli involvert i beredskapsarbeidet i kommunen, og å få kartlagt hva vi kan bidra med, sier lokalforeningsleder i Re Røde Kors, Birger Aune.