Høyre vil kutte i trygdeytelser for flyktninger

 
Foto: Eirik Helland Urke
Høyres Heidi Nordby Lunde (bildet) går i bresjen for å kutte i trygderettigheter for flyktninger. Hun får pepper fra både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. 

Ifølge Nettavisen var forslaget om å kutte i velferdsordninger, såkalte «særrettigheter», for flyktninger, en av sakene det har vært mest enighet om før Høyres landsmøte sist helg.

I dag har flyktninger som ikke har opparbeidet seg rettigheter gjennom deltakelse i arbeidslivet særskilte bestemmelser for alderspensjon og uføretrygd. 

– At flyktninger får alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger uten å ha hatt tilstrekkelig botid i Norge mener jeg er urettferdig. Det betyr at de automatisk får samme rettigheter som de som bor og har jobbet i Norge over lengre tid, sier stortingspolitiker og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Heidi Nordby Lunde til Nettavisen.

Særrettighet senker jobbinsentiv
Nordby Lunde er er leder av utvalget som har jobbet frem forslaget til denne resolusjonen.

– Vi ønsker å gjøre endringer for å legitimere systemet for mennesker som har bodd og jobbet i Norge over lengre tid. Vårt forslag er i tråd med anbefalingene til Brochmann II-utvalget. Ved å gi flyktninger særrettigheter fjerner vi insentivet for raskere å komme ut i arbeid og å kunne forsørge seg selv, sier hun videre til Nettavisen.

Typisk Høyre-forslag
Innvandringspolitisk talskvinne i SV, og leder for kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen, er ikke positiv til forslaget.

– Typisk Høyre å ta fra de som har det vanskeligst. Som om noen får jobb eller blir frisk av å bli lutfattig. Slik fungerer det ikke, og det skaper større forskjeller og mer fattigdom. Er du gammel og/eller syk får du jo ikke jobb