Fredrikstad-mann satte opp «muslim-bom»

Foto: Illustrasjon.
Foto: Wikimedia Commons
En mann sperret veien inn til sin egen og naboens bolig med en bom. Årsaken skal ha vært «for å slippe all trafikken av muslimer».  

Ifølge Dagsavisen skal bommen ha blitt satt opp foran den private veien sentralt i Fredrikstad i oktober i fjor. Etter nyttår ble bommen låst med kjetting og hengelås. Naboen, som er muslim, hadde ikke tilgang til nøkkelen og hadde derfor ikke adgang til sin egen bolig via veien. 

Saken ble avgjort i Fredrikstad tingrett tirsdag forrige uke. Den saksøkte mannen er dømt til å gi naboen adgang til veien samt å dekke hans saksomkostninger på nærmere 27.000 kroner. Tingretten tok ikke stilling til anklagene om diskriminering.

I sin konklusjon fant retten at ulempene ved at adkomstveien er sperret for naboens bruk av en så alvorlig karakter, at det anses som farlig å oppholde seg der.

– Det kan vanskelig anses som en ulempe for saksøkte å gi saksøker adgang til å utøve en uomstridt veirett over sin eiendom, går det frem i konklusjonen.

SIAN-medlem
Saksøker er ikke i tvil om at mannen forskjellsbehandler muslimer, og viser blant annet til den saksøkte mannens aktiviteter i sosiale medier.

Saksøkt er også aktiv i den sterkt islamkritiske organisasjonen SIAN (Stopp islamisering av Norge). Han avviser at veisperringen hadde noe med diskriminering å gjøre. I stedet forklarte han til tingretten at årsaken til den låste bommen var en kombinasjon av at naboen ikke hadde vært villig til å være med på nødvendig vedlikehold av veien, samt at utenforstående hadde brukt og skadet den og til tider sperret fremkommeligheten.