390 «oktoberbarn» søkte asyl på nytt

Mange enslige mindreårige asylsøkere har opplevd å bli utnyttet.
Foto: Derek Mindler
Til sammen 390 enslige mindreårige asylsøkere søkte på nytt etter at Stortinget åpnet for dette i fjor høst. 139 av søkerne får en ny vurdering, melder UDI.
0Shares

Alle de 139 som får saken sin behandlet på nytt, er fra Afghanistan, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Fristen gikk ut 2. mai. UDI har allerede startet realitetsbehandlingen av de 139 som oppfyller kravene. Så langt har ni fått vedtak om opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn. Ingen søknader er avslått.

«Oktoberbarna» er asylsøkere som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i hjemlandet.

Stortingsflertallet bestemte i november 2017, mot Frp og Høyres stemmer, at disse skal få vurdert saken på nytt og at utlendingsmyndighetene må ta hensyn til om de er sårbare, har omsorgspersoner og nettverk der de sendes.

251 søkere ble avvist fordi de ikke oppfylte kravene Stortinget satte opp i sitt vedtak.

De som kunne søke på nytt, er de som fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til 18-årsdagen. I tillegg må de i siste vedtak ha blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

Drøyt halvparten av de 139 befinner seg i Norge. UDI opplyser at de vil ordne reisen til Norge for søkere som befinner seg i utlandet og som ligger an til å få et positivt vedtak.

(©NTB)