Sanner roste MiRA-senterets språkcafé

 
Foto: Stortinget
Forrige uke besøkte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner MIRA-senteret i Oslo, hvor han fikk møte kvinner på språkkafe og mødre som veiledere.

– MiRA-Senteret gjør et viktig arbeid for å styrke kvinner med minoritetsbakgrunn, både gjennom veiledning, nettverksbygging og ulike aktiviteter, sa Sanner ifølge regjeringen.no.

Statsråden fikk anledning til å hilse på kvinner som hadde språkkafe. I språkkafeen gjør de ulike aktiviteter slik som å lese norske tekster, har skiftelige oppgaver, har samtaler og arrangerer av og til spennende aktiviteter og øvelser utenfor senteret. Kvinnene på språkkafeen nevnte for statsråden hvor viktig det er for integreringen at de har jevnlig kontakt med etnisk norske.

Deretter møtte Sanner også kvinner som fikk digitalopplæring av andre kvinner på senteret. Alt fra sosiale medier til opprettelse av bank id sto på agendaen. Kvinnene var enige om at opplæringen de får her er viktig i veien til arbeid.

– Innvandrere som skal bo og leve i Norge skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltagende samfunnsborgere. Kvinner med minoritetsbakgrunn møter mange likestillingsutfordringer. Å sørge for at innvandrerkvinner kan få arbeid og bli selvforsørgende er viktig i integrerings- og likestillingsarbeidet, sa statsråden.

FAKTA

Om MiRA-Senteret

Etablert i 1989. Senteret arbeider for likestilling og deltakelse av kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i samfunnet. Senteret arbeider i tillegg for å styrke kvinner med innvandrerbakgrunn, både gjennom veiledning, nettverksbygging og kurs. H.M. Dronning Sonja er senterets beskytter siden 2016.