Folk med begrenset opphold får rett til opplæring

Regjeringen foreslo i revidert budsjett å bruke 38 millioner kroner på å bosette rundt 80 barnefamilier med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet og gi dem rett og plikt til å få delta i introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger, og få opplæring i norsk og samfunnsfag.

Mandag sa en enstemmig kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget ja til forslaget, som også gjelder enslige mindreårige over 16 år.

SVs representant i komiteen, Karin Andersen, roser regjeringen.

– Det er forhåpentligvis et lite signal om bedre og mer aktiv integreringspolitikk også fra regjeringens side, nå som ansvaret er flyttet i Kunnskapsdepartementet og vekk fra Frp og over til Høyre, sier komiteens leder Andersen til NTB.

– Dette ville neppe ha skjedd med Sylvi Listhaug (Frp) som minister og gir forhåpentligvis et signal om en bedre integreringspolitikk med Jan Tore Sanner (H) som ansvarlig statsråd, sier hun.

– Jeg er glad for at komiteen enstemmig støtter regjeringens forslag. Vi mener at også de som tidligere ikke har blitt bosatt, og som vi nå bosetter, raskt, skal få avklart hva slags utdanning og kvalifikasjoner de har. Da vil de også fortere kunne komme i gang med lønnet arbeid eller relevant utdanning, sier saksordfører Norunn Tveiten Benestad (H) i en kommentar.

(©NTB)