Nav-feil om familieytelser til utlandet

Adem Shala har skrevet masteroppgaven som konkluderer med at det finnes en gjensidig mistillit mellom somaliere og Nav.

Mæland sier til VG at han per i dag kjenner til én sak som er aktuell for gjenåpning.

– Vi holder nå på å gå igjennom flere straffesaker som Nav har oversendt. Jeg har foreløpig ikke oversikt over hvor mange saker som kan være berørt av feil i rettsanvendelsen, sier han.

Nav har helt siden 1994 feiltolket reglene for familieytelser til folk som bor i utlandet. Nå endres praksis, og Nav ber alle som er berørt, om å ta kontakt.

Henry John Mæland ble oppnevnt som setteriksadvokat da den såkalte trygdeskandalen sprakk i 2019. Flere titalls straffedommer har siden blitt gjenåpnet, og dømte er blitt frifunnet etter at Nav og domstolene hadde tolket EØS-retten feil.