Innvandrere blir stadig mindre hørt i pressen

Utrops opplagstall øker kraftig
Personer med innvandrerbakgrunn blir stadig dårligere representert i norsk presse, melder NRK.

Analysen har medieanalyseselskapet Retriever laget for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). 

Funnene i 12.000 artikler i sju papiraviser og seks nettaviser viser at innvandrere i liten grad blir brukt som kilder i nyhetssaker. Blant annet viser analysen at personer med innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden uttaler seg i bare to prosent av alle nyhetsartiklene som ble undersøkt.

– Det er overraskende at representasjonen av innvandrere i mediesaker ikke har blitt bedre, men verre, sier Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda og medlem av Pressens Faglige Utvalg. til NRK.

Analysen viser at personer med innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden uttaler seg i bare to prosent av alle nyhetsartiklene som ble undersøkt.

Taraku mener dette kan gå på tilliten løs til media.

– Det er viktig at alle grupper i samfunnet blir hørt og representert. Det er også viktig at folk føler seg representert og hørt, for da vil de også føle større tillit til institusjoner i samfunnet, inkludert medier, sier han.

Særlig viktig for NRK
Konstituert nyhetsdirektør i NRK Marius Tetlie er ikke fornøyd med at personer med innvandrerbakgrunn er såpass lite synlig i nyhetsartikler på NRK.no.

– Mediene skal speile det samfunnet vi er en del av, og for NRK er det særlig viktig siden vi har som mål å nå alle i samfunnet.

Heller ikke sjefredaktør Gard Steiro i VG er spesielt fornøyd med funnene i rapporten.

– Jeg mener det er alvorlig. Integrering og innvandring er en av de store konfliktlinjen i norsk politikk og en av de store utfordringene i samfunnet. Norske medier evner ikke å få kilder fra de miljøene vi skriver om. Det er alvorlig og det gjør at dekningen vår gir et skjevt bilde av store deler av samfunnet, sier Steiro til NRK.