Global undersøkelse om mangfold i mediene

Ny mangfoldsundersøkelse skal finne strategier på hvordan mediebransjen skal bli mer inkluderende.
Markedsførere globalt skal finne ut hva som skal til for å skape en mer inkluderende og mangfoldig bransje.

Undersøkelsen Global DEI (Diversity, equity and inclusion) Census 2023 går i felt 15. mars, ifølge Mediebedriftenes Landsforening.

Undersøkelsen ble gjort første gang i 2021, og gjennomføres også nå i Norge.

Undersøkelsen er planlagt presentert under reklamefestivalen i Cannes i juni, og er initiert av WFA (World Federation of Advertisers) som har med seg flere andre globale organisasjoner i prosjektet. Den norske delen av dette prosjektet vil legges frem over sommeren.

Formålet med undersøkelsen er å belyse tilstanden av mangfold og inkludering bransjen. Videre skal undersøkelsen avdekke sentrale DEI-spørsmål, muligheter og prioriterte områder for handling og atferdsendring.