Flere musikere med innvandrerbakgrunn til landets musikkutdanninger

– Vi vil at musikkundervisningstilbudet i Norge skal speile hele befolkningen, sier Siri Kvambe, daglig leder i Samspill.
Foto: samspillmusic.no
Organisasjonen Samspill og Norges musikkhøgskole (NMH) samarbeider om videreutdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

Videreutdanningen “Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen” starter til høsten og er et samarbeid mellom Samspill og Norges musikkhøgskole.

Tilbudet er for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn, og for musikere med spesiell interesse for og erfaring med minoritetskulturer

– Vårt ønske er at musikkundervisningstilbudet i Norge skal speile hele befolkningen, og at flere musikere med innvandrerbakgrunn får innpass i musikkutdanningsinstitusjonene i Norge. Slik legger vi rammer for et rikere kulturelt utdanningstilbud, sier Siri Kvambe, daglig leder i Samspill, til Ballade.

Forvaltning av egen musikk-kultur

Studiet skal utvikle kompetanse i å forvalte egen musikktradisjon og egne kulturelle ressurser i formidling og undervisning av musikk, melder NMH på sine nettsider.

– Vi har en rekke fantastiske utøvere av ulik tradisjonsmusikk, og det er behov for at dette gjenspeiles i undervisningsinstitusjoner og -miljøer også (…) Med et kursbevis fra Norges musikkhøgskole vil det åpnes for at tradisjonsutøvere med eller uten formell utdanning vil bli tatt mer seriøst i ansettelsesprosesser, og at de blir sett på som en ressurs, sier Kvambe til Ballade.