Nye prosedyrer gjør det lettere for EØS-borgere i Norge

Norske myndigheter endrer ulike regler for EØS-borgere.
Norske myndigheter endrer ulike regler, rutiner og praksis som påvirker rettighetene til EØS-borgere og deres familiemedlemmer når de flytter til Norge.

Endringene skjer etter en omfattende dialog med EØS-tilsynet (Esa).

Dialogen kom i gang etter at Esa anklaget norske myndigheter for byråkratiske prosesser som hindret retten til fri bevegelse, og gjorde det vanskelig å utøve retten til arbeid fra ankomst til Norge.

I dialogen med Norge har det blitt avdekket hindringer i det norske regelverket, som blant annet medførte at EØS-borgere ikke fikk begynt i jobb i Norge på flere måneder.

Nå som prosedyrene endres, opplyser Esa i en pressemelding at den opprinnelige klagesaken er avsluttet.

(©NTB)