Nødstrømsaggregat til krigsherjede Ukraina

Leif Helge Skjelbred-Lahn, beredskapskoordinator i Glitre Nett, foran nødstrømsaggregatet som er sendt til Ukraina.
Foto: Glitre Nett
Russlands angrep på Ukraina har ført til omfattende skader på infrastrukturen til energiforsyningen. Glitre Nett er et av norske nettselskaper som har bidratt med utstyr.

Ukraina har fremdeles et stort behov for hjelp for å få reparert strømnettet, ifølge en pressemelding.

REN bistår NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, med kartleggingen av hvilke materiell både norske nettselskap og kraftprodusenter kan bidra med. Det er et stort behov for det meste, alt fra større transformatorer til enklere materiell.

− Krigssituasjonen i Ukraina gjør at det er kontinuerlig behov for utstyr for å reparere skadene som oppstår i forbindelse med russiske bombeangrep. Her i Norge samarbeider REN med NVE for å kartlegge hvilket materiell det er behov for og som kan sendes, forteller Leif Helge Skjelbred-Lahn, beredskapskoordinator i Glitre Nett sør.