Fem motdemonstranter innbrakt av politiet etter nazidemo i Østfold

– Vi har opplevd mindre tilløp til håndgemeng og ordensforstyrrelser, men ingen større ting, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.
Foto: Facebook
Fem personer er innbrakt av politiet etter at det oppsto håndgemeng mellom nazister og motdemonstranter i Fredrikstad lørdag.

I tillegg er i alt fire svenske borgere lørdag pågrepet på grensen til Norge. De fire har tilknytning til nazigrupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), som holder markeringer både i Fredrikstad og Moss lørdag.

I Fredrikstad deltok rundt 50 demonstranter med tilknytning til DNM og cirka 100 motdemonstranter fra ulike grupperinger. I Moss var rundt 50 medlemmer fra DNM og cirka 200 motdemonstranter fra ulike grupperinger til stede.

Etter at markeringene i de to byene var avsluttet lørdag ettermiddag trappet politiet ned sin beredskap. Ifølge politiet var det ingen større problemer.

– Vi har opplevd mindre tilløp til håndgemeng og ordensforstyrrelser, men ingen større ting, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

I etterkant av markeringen oppsto håndgemeng mellom en gruppe medlemmer fra DNM og motdemonstranter, og fem av motdemonstrantene ble tatt hånd om av politiet.

Utlendingsloven
De fire svenskene ble ifølge politiet pågrepet med hjemmel i utlendingslovens paragraf 106 i forbindelse med utvidet territorialkontroll på grensen mot Sverige.

Minst tre av de fire er tidligere straffedømte og vil bli vurdert bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet. Politiet i Østfold opplyser at de vil fortsette sin tilstedeværelse på grenseovergangene utover lørdag.

– Politiet har hatt god dialog med DNM, og vi opplever samarbeidet om rammene rundt avviklingen av markeringene som konstruktiv, sier Myklatun.

Ytringsfrihet
Det var ventet at flere ulike grupperinger og organisasjoner ville møte opp i Fredrikstad og Moss for å ytre seg mot DNM.

– Politiet skal sørge for at markeringene avvikles slik at ytringsfriheten og ytringsretten blir ivaretatt innenfor lovens rammer. Sikkerheten til publikum skal ivaretas, og straffbare hendelser skal forebygges og forfølges så langt det er mulig.

For å forebygge straffbare handlinger og sikre ytringsfriheten hadde politiet stor tilstedeværelse i Fredrikstad og Moss lørdag. Sterk tilstedeværelse bidro til å forhindre større forstyrrelser på ro og orden, ifølge Myklatun.

DNM hadde meldt fra om to markeringer i Østfold‚ som etter søknader til kommunene var lagt til Fisketorget i Fredrikstad fra klokken 10 til 12 og i Dronningens gate i Moss fra klokken 13 til 15.

(©NTB)