Ulovlig å sende asylsøkere til Rwanda, ifølge domstol

Høyesterett vil ha siste ord i saken om en 57-årig som kom med hatytringer mot den norsk-pakistanske politikeren Akhtar Chaudry (Foto: Illustrasjon).

Den britiske regjeringens omstridte plan om å sende asylsøkere til Rwanda er kjent ulovlig i en ankedomstol i London.

De tre dommerne kom til at Rwanda ikke kan anses for å være et trygt tredje land for asylsøkerne.

Førstedommer Ian Burnett sier at det er så store mangler i Rwandas asylsystem at det er grunn til å tro at det er reell risiko for at asylsøkere blir sendt til sine hjemland, der de kan
utsettes for forfølgelse og annen umenneskelig behandling.

I fjor kom en lavere domstol til at Rwanda var trygt, og at planen var lovlig, men flere asylsøkere anket, og det er den anken som nå er tatt til følge.

Nederlag for regjeringen

Kjennelsen er et stort nederlag for statsminister Rishi Sunak, og det er ventet at regjeringen anker kjennelsen videre til høyesterett.

Den konservative regjeringen har gjort håndtering av den store innvandringen til en av sine fremste prioriteter, og det var også et løfte da landet forlot EU.

Den omstridte planen går ut på å gjøre krav om asyl fra alle som kommer på ureglementert vis, ulovlig og sende titusener av asylsøkere videre til såkalt trygge land som Rwanda.

Ingen asylsøkere sendt til Rwanda

Målet er å få slutt på den store tilstrømmingen av asylsøkere over Den engelske kanal, og regjeringen håper planen skal virke avskrekkende.

Over 45.700 migranter og flyktninger ankom Storbritannia i små båter på den farlige ferden over Kanalen i fjor, noe som var en økning på 60 prosent fra året før. Hittil i år er ytterligere 11.000 kommet.

Hittil er ikke en eneste asylsøker sendt til Rwanda. Det første flyet med asylsøkere ble stanset i siste øyeblikk etter en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen som krevde at saken skulle behandles skikkelig i rettssystemet først.

(©NTB)