Hjem 2023 Utg 44-02.11.2023 Vil samarbeide om retur av personer som ikke har rett til å...

Vil samarbeide om retur av personer som ikke har rett til å forbli i EU

Justisminister Emilie Enger Mehl har vært København og diskutert ulike tema innenfor asyl- og migrasjonsfeltet.
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Justisminister Emilie Enger Mehl har vært København og diskutert ulike tema innenfor asyl- og migrasjonsfeltet med sine nordiske kollegaer med ansvar for innvandring, justis og innenriks.

I løpet av uken har justisministeren vært i København på ministermøte i Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktningspørsmål.

Under møtet har man diskutert aktuelle problemstillinger på migrasjonsområdet og muligheter for tettere nordisk samarbeid på feltet, ifølge en pressemelding fra Justisdepartementet.

Et av initiativene fra ministrene fokuserer på retur av personer som ikke har rett til å forbli i EU og Schengen-området til hjemlandet ved å arbeide for felles nordiske returoperasjoner i samarbeid med Frontex, der dette er hensiktsmessig.

– Statsrådene er enige om tre felles initiativ der landene skal samarbeide tettere på migrasjons- og returområdet. Forslagene dreier seg om felles reintegreringsprosjekter i tredjeland, felles nordiske returoperasjoner i samarbeid med Frontex og samarbeid med IOM (International Organization for Migration) om retur av migranter som er strandet i Nord-Afrika, skriver pressemeldingen.

Les den fellesnordiske erklæringen

%d