Ski får nytt muslimsk kultursenter

I en ledig tomt på Drømtorp utenfor Ski skal det nye muslimske kultursenteret ligge.
Foto: Skjermdump/Google Street View
Flere stiller spørsmål om trafikksituasjonen, men kommunedirektøren anbefaler bygging av Muslimsk kultursenter.

Kommunedirektøren stiller seg positiv til detaljplanen om å bygge en ny moské/kultursenter på Ski.

Nå blir det opp til Utvalg for plan og byggesak 21. november og kommunestyret 6. desember å ta den endelige avgjørelsen, ifølge Østlandets Blad.

Firmaet Drømtorp AS har sendt svar med 12 punkter på nabovarsel og innspill, hvor mange av dem handler om trafikksituasjonen. Ifølge innspillene er ikke infrastrukturen i området tilpasset eller tilrettelagt for et stort forsamlingslokal, og det er en presset parkeringssituasjon på området.

Senteret mener det først og fremst være ved fredagsbønnen, og ved religiøse høytider som Eid at det kan komme opp mot 200 personer.

Skal bygges i utkanten

Kultursenteret har i dag opptil 1000 medlemmer, som i lengre tid har stått på for et eget forsamlingshus.

Muslimsk menighet i Ski har bladd opp 10 millioner kroner for en tomt på Drømtorp. Flere ville at senteret skulle ligge i Ski sentrum.

– Kommunedirektøren har forståelse for at det er utfordrende å finne en ledig tomt til et kultursenter i Ski sentrum. Det er viktig for et regionsenter som Ski å legge til rette for et slikt tilbud, og den foreslåtte lokalisering i den fremtidige bydel Ski Øst vil bidra til å skape en levende og variert bydel, skriver han i sin innstilling.