Gir penger for å stoppe polarisering blant unge

– Det er viktig for oss å snakke til ungdommene. De snakker ikke det samme språket som voksne, nødvendigvis, og de ser ting på en litt annen måte, sier kulturminister Lubna Jaffery.
Foto: regjeringen.no
Kulturminister Lubna Jaffrey har bevilget ti millioner kroner for å motvirke polarisering blant unge.

Hun er bekymret for økende spenninger etter konflikten i Midtøsten.

Organisasjoner som Stopp hatprat og Faktisk.no mottar midler, skriver Klassekampen.

Tiltakene inkluderer:

  • To millioner til ungdomsmøter og organisasjoner for dialog og konfliktdemping. (Blant annet Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Redd Barna får midler)
  • 1,6 millioner til en kampanje mot hatefulle ytringer
  • 3,4 millioner til Faktisk.no for undervisningsopplegg
  • 2 millioner til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (SLT)
  • 1 million til Stopp hatprat.

Jaffrey understreker behovet for proaktivitet og nevner økt temperatur i samfunnsdebatten.

Stopp hatprat skal bruke midlene til workshops om kildekritikk og dialogarbeid blant ungdom.

– Det er viktig for oss å snakke til ungdommene. De snakker ikke det samme språket som voksne, nødvendigvis, og de ser ting på en litt annen måte, sier Jaffery til Klassekampen.

Faktisk.no får det største beløpet for å utvikle undervisningsopplegg om kildekritikk i skoler.

Jaffrey håper at disse tiltakene vil bidra til å dempe konfliktnivået blant barn og unge i Norge.