Få bedrifter har tiltak for å rekruttere innvandrere

0Shares

– Jeg registrerer at syv av ti bedriftsledere oppgir at de ikke ønsker råd for å øke kunnskapen om dette. Slike holdninger er direkte nedslående, sier YS-leder Randi G. Bjørgen i en pressemelding.

Utviklingen av arbeidsmarkedet viser synkende ledighet og økende behov for arbeidskraft. Samtidig er det fortsatt stor ledighet blant innvandrere,
funksjonshemmede og seniorer.

– Vi hører stadig oftere at det begynner å bli knapphet på arbeidskraft. Det alene burde være motivasjon nok for bedriftsledere til å jobbe målbevisst med å rekruttere i miljøer det er mye ledig kompetanse. Dessverre erfarer vi fortsatt at mange arbeidsgivere tenker snevert og tradisjonelt, sier YS-leder Randi G. Bjørgen.

– En effekt er at vi ikke får det inkluderende og mangfoldige arbeidslivet vi ønsker, og som vil være et speilbilde av det norske samfunnet. Arbeidslivet er vanskelig å komme inn i for en rekke arbeidsføre og arbeidsvillige arbeidstakere, fordi de har en annen etnisk bakgrunn, er seniorer eller har en funksjonshemming. Samtidig har mange erfaringer og kunnskap som bedriftsledere faktisk etterspør.

Bjørgen tror ikke dette skyldes bevisst motvilje mot et mangfoldig arbeidsliv.

– Jeg tar til etterretning at mange ansetter på den måten de er vant til. Problemet er at de som rekrutterer ikke tar innover seg endringene i samfunnet og arbeidslivet. Dermed kan vi ende opp med et enfoldig arbeidsliv som ikke utnytter alle tilgjengelige ressurser, sier YS-lederen.

MMI-undersøkelsen avdekker at en stor andel bedriftsledere sier de vil vurdere kunnskap, men ikke bakgrunn. I realiteten er det en viktig sammenheng her: Det er mye god og ubrukt kunnskap og kompetanse blant arbeidstakere med en annen bakgrunn.