Å finne Styrken i mangfoldet

0Shares

Ei jente med latinamerikansk bakgrunn begynner på ungdomsskole i en kommune i indre Agder, og blir utsatt for grov rasistisk mobbing. Lærerne har ingenting å stille opp med for å støtte henne. Ei ung kristiansandsjente fra Somalia har orientert seg mer og mer mot sine norske venner, og kommer helt i utakt med foreldrene.

Generasjonskonflikten forsterkes kraftig av kulturforskjeller. 16 år gammel bryter hun med familien. Det er ingen volds- eller rusproblematikk, og skole og barnevern har ingen hjelp å tilby.

Begge disse jentene er ressurssterke ungdommer som har greid seg bra. De har bidratt med sine erfaringer i utviklingen av et nytt verktøy for yrkesgrupper som jobber med barn, unge og familier, og de stiller på lansering av verktøyet førstkommende fredag. Hva kan gjøres – hvordan kan læreren, førskolelæreren eller barnevernsarbeideren komme over egen usikkerhet og bidra til å slippe fram styrken i det etniske mangfoldet?

Fredag 5. mai ble håndboka ”Å finne styrken i mangfoldet” lansert.

Den er et produkt av Match-prosjektet som i perioden 2003 til 2006 har vært drevet i regi av Vest-Agder fylkeskommune med finansiering av staten. Forfatteren av boka er rådgiver Lisbeth Reed som også har vært prosjektleder for Match. Det er utarbeida ei kurspakke i tilknytning til håndboka. Prosjektet har inngått i regjeringens program for å styrke minoritetsperspektivet i offentlige tjenester.

Match har fokusert spesielt på tjenester for barn og unge, og har hatt et tett samarbeid med sju enheter i førstelinjetjenesten. Det er lagt vekt på å lage et verktøy som er praktisk og tilpasset hverdagens utfordringer. Håndboka skal spres nasjonalt gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer om konferansene: Match konferanser