Somali Peace Conference

0Shares

Målsettingen er å dele informasjon om den pågående prosessen i Somalia, drøfte muligheter for fred og hvilken rolle somaliere som i dag lever i diaspora kan ha i denne prosessen.

Målgruppe: somaliere i Norge og relevante institusjoner og foreninger som har vist interesse for somalieres situasjon her. Konferansen foregår på engelsk.

Varighet: 2 Dager
Sluttdato: 24.5.2006

Mer info:
http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/article65359-6472.html