Skolen ikke god nok

0Shares

Mange land mislykkes i å integrere innvandrerungdom gjennom skolegang. Skoleelevene med innvandrerbakgrunn har dårligere kunnskap og havner langt bak de øvrige elevene.

I rapporten OECD offentliggjorde i går fortelles det at innvandrerungdom kan ligge mer enn to år etter når det gjelder kunnskapsnivå. I undersøkelsen er skoleelever på 15 år testet i matematikk, leseferdigheter, fysikk og problemløsing. Elever i 41 land har deltatt, men rapporten har hovedvekt på 17 land der innvandrere utgjør en betydelig andel av befolkningen.

Det er mange årsaker til at innvandrere scorer dårligere enn øvrige skoleelever, forteller rapporten. OECD mener det forståelig når det er snakk om innvandrere som ikke har vært så lenge i landet. Men det er mer overraskende og bekymringsfullt at testene viser at over en tredel av andregenerasjonsinnvandrere i Norge, Østerrike, Tyskland, USA, Belgia og Danmark, ligger under gjennomsnittet til de øvrige elevene. Altså har innvandrere som har fulgt obligatorisk skolegang i Norge, større vansker med å oppnå gode karakterer enn de øvrige elevene.

OECD mener undersøkelsen viser at skolesystemene i europeiske land ikke har klart å integrere innvandrerungdom og at man derfor har mange utfordringer i de kommende årene, i følge LO-aktuelt.