10 000 med falsk identitet i Norge?

0Shares

Sjefen for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) Jørn Holme sier de har flere eksempler på personer i ekstreme islamistiske miljøer som er avslørt med falsk ID eller som er i landet som illegale innvandrere.

Politifolk som i årevis har jobbet med utlendingssaker, mener at et realistisk anslag tilsier at 10 000 lever her i Norge med falsk ID. Men ettersom svært lite er gjort for å kartlegge omfanget, er tallet veldig usikkert, skriver Aftenposten.

– I de konkrete sakene PST har avslørt, har vi ikke klart å avdekke at de har begått noe straffbart – ennå. Men vi har overlatt disse sakene til det stedlige politiet. Det er viktig at avsløringer av opphold med falsk ID håndteres som straffesaker, ikke bare som et element i vurderingen av oppholdstillatelse og asyl, sier Holme.