Departementet står fast om tvangsretur

0Shares

– Det viktig å understreke at Utlendingsdirektoratet (UDI) har behandlet søknadene i 1. instans, og at Utlendingsnemnda (UNE) har truffet endelige vedtak etter klagebehandling, mener AID.

-Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan ikke overprøve vedtak fattet av UDI og UNE. Hvis man fra departementets side ønsker å endre UNEs praksis, må det skje gjennom endringer i Utlendingsloven eller -forskriften. Dette innebærer at departementet heller ikke kan instruere om effektueringen av endelige negative vedtak, heter det i følge en pressemelding fra AID.

-Alle som har fått endelig avslag, plikter å returnere og har fått tilbud om assistanse i forbindelse med utreise og ankomst til Kabul. De som ikke har ønsket å returnere på denne måten, vil kunne bli tvangsmessig returnert, heter det videre.