Ønsker mer integrering

0Shares

Perspektivene strekes opp i NHOs magasin Horisont, som utkommer i dag. Frem mot 2015 vil andelen innvandrere i befolkningen fordobles. Andelen unge med bakgrunn fra den tredje verden vokser sterkt. Denne gruppen, spesielt menn, har store problemer med å komme seg gjennom utdanningssystemet. Fra før har innvandrere fra ikke-vestlige land langt lavere yrkesdeltagelse enn andre.

Denne utviklingen, skriver bladet, vil sammenfalle med eldrebølgen. Arbeidslivet og norsk økonomi vil samtidig oppleve en stadig eldre norsk befolkning og en sterkt økende innvandrerbefolkning med lav yrkesdeltagelse og høyt trygdeforbruk, skriver Aftenposten. 

Resultatet blir et fall i andelen sysselsatte i Norge. En reduksjon av arbeidsstyrken med 7 prosent tilsvarer tapet av hele oljeformuen. NHO utelukker ikke at så kan skje.