Foreslå kandidater til Innvandrerprisen 2006

0Shares

– Vi ønsker forslag på personer som har utmerket seg med sitt arbeid for at barn og ungdom skal få gode tilbud. Det kan være prosjekter på sosial- eller fritidsområdet, innen utdanning og kvalifisering eller tiltak for å hjelpe ungdom til å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi ser etter personer som er: Ildsjeler, som nyter respekt blant barn og unge, gode rollemodeller som fremmer likestilling og antidiskriminering og som legger vekt på dialog og kontakt mellom generasjonene, heter det i følge departementet.

En egen jury vil stå for utvelgelsen. Barne- og likestillingsdepartementet er sekretariat for juryen.

Skriftlige forslag til kandidater må inneholde:

• Kandidatens navn, adresse og telefonnummer og gjerne en e-postadresse
• Beskrivelse av hva kandidaten arbeider med som gjør at du foreslår hun/han. Dersom vedkommende er ansatt i offentlig virksomhet er det viktig at du beskriver kandidatens innsats utover vanlig arbeidstid/eventuelle frivillige innsats
• En begrunnelse for hvorfor denne kandidaten bør få tildelt prisen
• Ditt eget navn, adresse og telefonnummer og gjerne en e-postadresse
• Vi ønsker også navn og telefonnummer og gjerne en e-postadresse til to personer som kan være referanser for din nominasjon.

Forslaget bør ikke være for langt, men gjerne på mellom to og fire sider. Frist for innsending av forslag til kandidater: Innen 10. august 2006

Forslag sendes til:
Barne- og likestillingsdepartementet v/Barne- og ungdomsavdelingen, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo eller per mail til: [email protected]