-Ingen uten tilknytning til Kabul vil bli tvangsreturnert

0Shares

Regjeringen har drøftet situasjonen for de afghanske asylsøkerne, gir følgende utdypning:

  1. Regjeringens politikk ligger fast.
  2. Enhver afghaner kan returnere frivillig, og vil få støtte fra Norge dersom vedkommende gjør det. Siden 2002 har 4,5 millioner afghanere returnert frivillig.
  3. I henhold til praksis i Politiets Utlendingsenhet (PU) og Utlendingsnemnda (UNE) gjennomføres all retur, både frivillig og tvangsmessig, til Afghanistan i tråd med en avtale mellom Norge, Afghanistan og UNHCR. Forut for retur oversendes lister med navn på de som skal returneres. Ingen blir returnert uten at dette skjer i samsvar med UNHCR. Av praktiske årsaker vil det i løpet av året ikke være aktuelt med retur av andre personer til Kabul enn de som har tilknytning dit. Dette er godt innenfor UNHCRs anbefalinger. Regjeringen vil i denne perioden arbeide med forslag til ny Utlendingslov, bl.a. med utgangspunkt i Soria Moria-erklæringens punkt om at regjeringen vil følge en politikk som i større grad skal ta hensyn til UNHCRs anbefalinger.
  4. I likhet med alle andre kan også afghanere fremme omgjøringsbegjæringer for UNE. Hvorvidt en slik anmodning tas til følge avhenger av om UNE mener at den inneholder nye momenter av betydning for avgjørelsen. Dette er en prosess Flyktninghjelpen og NOAS (norsk organisasjon for asylsøkere) kan bistå den enkelte med. Dersom Flyktninghjelpen og NOAS nå trenger økte bevilgninger for å bistå afghanerne, er Regjeringen positive til å øke støtten.

 

– Vi vil oppfordre de som sultestreiker til å avslutte sultestreiken umiddelbart, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og finansminister Kristin Halvorsen.