Fare for død under svangerskap og fødsel

0Shares

I Storbritannia mister mer enn 1 000 barn årlig sin mor i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Rapporten dokumenterer at kvinner som lever under dårlige sosiale forhold, har lav utdanning eller tilhører minoritetsgrupper, har uforholdsmessig høy risiko. Til disse gruppene hører også innvandrere som ikke kan snakke eller forstå engelsk, i følge Tidskriftet for Den norske lægeforening.

Rapporten skiller mellom indirekte og direkte dødsårsaker. Den vanligste direkte dødsårsak er tromboemboli, en fysisk medisinsk årsak.

De indirekte dødsårsakene er i flertall, og det er noe overraskende at selvmord nå er den vanligste årsak til død, i  følge tidskriftet.