Vurderer arbeidsinnvandring fra u-land

0Shares

Forslaget har oppstått i forbindelse med den pågående forhandlingsrunden om tjenester (GATS) i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det opplyser statssekretær Liv Monica Stubholt (Sp) i Utenriksdepartementet til Nationen.

I løpet av juli vil regjeringen trolig legge fram et nytt tilbud til u-landene om friere flyt av midlertidig arbeidskraft til Norge.

Ifølge Stubholt er det til sammen 15 u-land, i tillegg til 31 av verdens minst utviklede land (MUL) som nå har reist krav om fri flyt av arbeidskraft til blant annet Norge.

– Vi vurderer å åpne mer for midlertidig opphold. Kravene som er kommet dreier seg ikke bare om høykvalifiserte spesialister, men også om mindre kvalifiserte arbeidstakere og praktikanter, noe vi synes er veldig positivt, sier Stubholt Nationen. 

Hun opplyser at det vil være et absolutt krav at dette ikke fører til utnyttelse av arbeidskraft og sosial dumping.