-Steng Oslo for asylsøkere

0Shares

Den kjente innvandrertalsmannen og Ap-politikeren, som i mange år har arrangert julefeiring for nordmenn, kaster dermed inn en skikkelig brannfakkel inn i integreringsdiskusjonen.

Ahsan viser til at innvandrerbefolkningen i Oslo har økt med 60 prosent i løpet av de ti siste årene, skriver VG.

Det finnens i dag ikke noe regelverk som hindrer asylsøkere og flyktninger i å bosette seg der de vil, etter at de er blitt tildelt en kommune av myndighetene. Hvis Ahsan får gjennomslag for sitt forslag, vil det innebære at de i framtiden må vente i syv år på å flytte på seg. Det er tiden det tar å få et norsk pass.

– Hvordan skal dette gjøres i praksis? Vil han ha passkontroll i bomstasjonen? Vi kan ikke ha apartheidkommuner hvor vi siler ut hvilke mennesker som skal få flytte til vår by, sier Ap-politiker Yousuf Gilani fra Drammen.

Aamir J. Sheikh, Høyre-politiker i Oslo, mener at forslaget fra Ahsan er lite gjennomtenkt.

– Her må vi jobbe målrettet, og vi må selvfølgelig få andre kommuner til å ta imot og bosette asylsøkere, i tillegg til Oslo. Men vi kan ikke stenge dørene våre, sier Sheikh til VG.

– Jeg er overbevist om at Oslo har tjent på innvandringen. Innvandrerne er nå en viktig bærebjelke i Oslos økonomi og tjenesteyting, i tillegg til at de har gitt byen nye kulturelle dimensjoner som den ellers ikke har fått, sier Akhtar Chaudhry, SV-politiker . Han mener det er en selvfølge at noen faller utenfor systemet.