– Sats på innvandrere

0Shares

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen møtte nylig ledere i næringslivet for å drøfte hvordan de kan benytte seg av arbeidskraften i innvandrerbefolkningen. Statsråden oppfordret næringslivet til å sette konkrete mål for andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i sine bedrifter.

– Bedriftene bør utarbeide planer for arbeidet, og rapportere på måloppnåelse i forhold til planene, sa statsråden. Han fremhevet også at rekruttering av innvandrere er et lederansvar. Ledelsens holdninger og hvordan disse kommuniseres til resten av bedriftens ansatte er viktig for rekrutteringen, og for hvordan den sammensatte arbeidsstokken fungerer.

– Jeg mener selskapene vil få et konkurransefortrinn ved å ansette flere innvandrere i sine bedrifter. Her er det snakk om en vinn-vinn situasjon både for bedriftene og samfunnet, sa Hanssen.

Han mener bedriftene får et større mangfold og sier det er viktig at bedriftene speiler samfunnet de opererer i.