De fleste asylsøkere uten identitetspapirer

0Shares

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at de aller fleste asylsøkere fra land med visumplikt til Schengen-området har tilintetgjort sine identitetspapirer før de søker asyl i Norge.

Fra land som Ukraina, Russland og Irak, som i dag er blant de største opprinnelsesland for asylsøkere som kommer til Norge, har praktisk talt samtlige ødelagt sine identitetspapirer før de kontakter norske asylmyndigheter.

Samtidig er strømmen av asylsøkere inn til Norge sterkere enn noensinne. I januar i år kom det cirka 1500 asylsøkere til landet, det vil si nærmere 50 personer hver dag. Det er en tredobling sammenlignet med januar i fjor.

Både Kommunaldepartementet og Justisdepartementet gir likevel offisielt uttrykk for at dette ikke representerer noe problem.

Men fra kilder innen politiet får Aftenposten opplyst at det er sterk og allmen utbredt bekymring overfor problemet. Politifolk bekrefter at det flere ganger hender at man må arrestere folk i asylmottak som har foretatt kriminelle handlinger. Når arrestasjonen foretas, oppgir asylmottaket at de ikke vet hvem personen er.