Tiltak for å forebygge rasisme i politiet

0Shares

– Vi ønsket å invitere organisasjonene som arbeider for minoritetskulturelle på området rasisme/diskriminering til et møte i dag for å gi dem mulighet til å presentere seg selv og de temaene de er opptatt av når det gjelder politiets arbeid, sier statssekretær Rita Sletner (V) i en pressemelding onsdag.

Møtet var en oppfølging av rapporten “Forebygging av rasisme og diskriminering i politi- og lensmannsetaten”, som ble utarbeidet i høst og som nå har vært ute på høring.

Tiltakene som vekket interesse for høringsinstansene er opprettelse av kontaktfora mellom politiet og grupper/organisasjoner som representerer minoritetsgruppers interesser.

Høringsinstansene opplever manglende registrering av klager og anmeldelser som et problem. Politidirektoratet skal derfor gjennomgå registreringsrutinene for klager på politiets arbeid, klagebehandling og reaksjoner. Klager som gjelder rasisme/diskriminering skal forelegges politimesteren.

Det skal også satses på rekruttering av flere med minoritetskulturell og innvandrerbakgrunn til politi- og lensmannsetaten.