Tiltak mot tvangsekteskap intensiveres

0Shares

Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) regner med å ha tiltakene på bordet før påske. Barne- og familiedepartementet vil komme til å jobbe målrettet og stille flere og klarere krav til de frivillige innvandrerorganisasjonene om hva de må gjøre, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy til NTB.

Ett av tiltakene i rapporten, “Tvangsekteskap, en evaluering av mottiltakene”, som ble lagt fram onsdag av forsker Katrine Fangen i forskningsinstitusjonen Fafo, er å overføre ansvar for tiltak til det offentlige hjelpeapparatets førstelinjetjeneste som politi, helsevesen og barnevern. Her bør ressurspersoner fra innvandrermiljøene tas i bruk, mener barne- og familieministeren.

Det arbeides også for å få i stand en tosidig avtale med Pakistan om å forby tvangsekteskap og en egen godkjenningsinstans av ekteskap i Norge med sikte på å hindre blant annet bigami og tvangsekteskap.

Handlingsplanen mot tvangsekteskap som ble iverksatt av Barne- og familiedepartementet i desember 1998 og løp ut i desember 2001, gikk ut på å bevilge midler til arbeid mot tvangsekteskap i frivillige organisasjoner og innvandrermiljøer. Åtte organisasjoner fikk brorparten av disse bevilgningene på 6-7 millioner kroner.

Barne- og familieministeren understreket at hun nettopp er kommet hjem fra en EU-konferanse der tvangsekteskap ble vurdert som et samfunnsproblem som må løses.

– I ukene som kommer vil vi vurdere hvor mange av tiltakene i handlingsplanen som skal videreføres, hva som skal være kortsiktige og langsiktige tiltak, sier hun.

Ifølge Dåvøy har mange land innført nytt lovverk gjeldende tvangsekteskap. For eksempel skal Folkeregisteret godkjenne alle ekteskap for å sikre seg at de inngås i frivillighet, at partene har lovlig oppholdstillatelse og at det ikke forekommer bigami.