20 000 demonstrerte mot regjeringen

0Shares

En paraplyorganisasjon for 145 forretningsvirksomheter og menneskerettsgrupper sto bak demonstrasjonen.

Fremmøtte viste sin motstand mot regjeringens lovforslag.
Lovforslaget gjør det vanskeligere for mennesker som ikke dekkes av FNs flyktningkonvensjon å komme seg inn i landet for å søke om oppholdstillatelse og asyl.

Forslaget har møtt sterk motstand fra opposisjonen.