Nordisk observatørkorps til Sri Lanka?

(Utenriks) Et delegasjon med statssekretær Vidar Helgesen i spissen hadde et møte med Sri Lankas president og statsministeren for å prøve å få til en permanent våpenhvileavtale.

En norsk delegasjon kom til Sri Lanka torsdag. Delegasjonen har med seg et utkast til en permanent avtale om våpenhvile mellom landets regjering og Frigjøringstigrene LTTE.

Avtalen som den norske delegasjonen foreslår innebærer at begge parter må gjøre betydelige kompromisser, ifølge AFP.

Ifølge regjeringskilder i Sri Lanka vil Norge bli bedt om å overvåke en våpenhvile mellom myndighetene og tamiltigrene. Våpenhvilen blir da overvåket av et nordisk observatørkorps som skal rapportere direkte til norske myndigheter.

Et kontroversielt punkt som det ikke er blitt noe enighet om er LTTEs krav om at forbudet mot organisasjonen først må oppheves.

Dette kravet førte til at fredsprosessen endte i vasken i fjor, da president Kumaratungas Folkeallianse (PA) satt med regjeringsmakten. Den nåværende statsministeren, Ranil Wickremesinghe, har sagt at han ikke vil la forbudet mot LTTE stå i veien for direkte forhandlinger.

Den radikale Singalesiske nasjonalistiske partiet (JVP), som allierer seg med president Chandrika Kumaratunga, sier at de vil kjempe mot statsministeren dersom han går inn får å løfte forbudet mot LTTE, ifølge Tamilnet.

Det er håp om at avtalen kan være på plass innen 24. februar. Da utløper våpenhvilen som begge partene har erklært hver for seg og som trådte i kraft ved juletider.