Vil stenge grensen

0Shares

– Jeg ønsker en midlertidig stopp av all innvandring til landet. Et halvt år kan være en rimelig periode for at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal komme på fote igjen og få unna alle søknadene om opphold, sier Mette Korsrud, ordfører i Lørenskog og vararepresentant til Stortinget for Akershus Høyre.

Korsrud vil stenge grensene for samtlige personer fra alle land utenfor EU og EØS-området. I perioden bør ingen få innvilget asyl. I følge Romerikes Blad begrunner Korsrud forslaget med UDIs kapasitetsproblemer, overfylte asylmottak og mange kommuners problemer med å integrere og bosette flyktninger¨.

Årsmøtet i Akershus Høyre nektet å behandle forslaget. Selv frykter ordføreren å bli stemplet som rasist.