Flere handikappede barn blant innvandrere

0Shares

Den ansvarlige for undersøkelsen, professor Karen Brøndum-Nielsen, peker på til Politiken at en av de vesentligste forklaringer sannsynligvis er tradisjonen blant innvandrere fra bestemte land for at nære familiemedlemmer – ofte fettere og kusiner – gifter seg med hverandre.

– Man vet jo at det øker sjansen for å få fysisk eller psykisk handikappede barn når par som er i nær slekt får barn med hverandre, hun.

Undersøkelsen som er den første av sitt slag i Danmark, viser at det blant innvandrere i alderen 0-20 år er 18,5 prosent flere handikappede sammenliknet med danskene i samme aldersgruppe.

Undersøkelsen er foretatt blant cirka 1.000 handikappede barn i København. Det dreier seg primært om utviklingshemmede barn – ofte kombinert med fysiske handikap.

– Jeg er i mot søskenbarn ekteskap, men å forby slik ekteskap synes ikke jeg er en riktig løsningen, sa AP-politikeren Saera Khan til Utrop på fredag.