– Kastesystem årsak til inngifte

0Shares

– Sura al-Nisa (kapitlet i Koranen som omhandler kvinnene, journ.anm.) forteller hvem det ikke er lov å gifte seg med i islam. Praksisen med inngifte er utbredt i Pakistan, og kastesystemet må ta en vesentlig del av skylda. Egentlig har ikke kastesystemet noen plass i islam, men har oppstått som følge av påvirkning fra en naboreligion (hinduisme, journ.anm.)

Det er en nedvurdering av islam og en utfordring, mener imamen, som likevel understreker:

– Det er galt at foreldrene skal ha alt å si når de unge skal gifte seg. Men det er like galt at de ikke skal ha noe å si. Det bør være en gjensidig respekt mellom foreldre og barn, og de bør rådføre med hverandre, og det må skje på en kjærlig måte. Fysisk og psykisk tvang skal ikke brukes, sa Rehman.

Imamen har imidlertid heller ikke noe til overs for norske myndigheters antitvangsgiftetiltak.

– Det blir en tvang mot oss utenfra. Vi ønsker å løse problemene våre selv, sier imam Mehboob-ur-Rehman.