Reagerer på New Meaning kritikk

0Shares

New Meaning har siden begynnelsen av 2000 jobbet for å gi unge med interkulturell bakgrunn en stemme i det offentlige rom. Ideén er å skape møteplasser lokalt i Trondheim og Oslo der man kan delta og påvirke den interkulturelle dialogen, i følge prosjektledernr.

–  Vi har lagd magasin, internettradio, spill, utstillinger og liveshow. Prosessen og produktene er en konsekvens av menneskene som deltar, og hvilke ressurser og interesser de har. Deltakerne er mellom 18 og 30 år, sier Ebba Moi.

Samir M’kadmi mener «New Meaning» illustrerer hva som er galt med Kulturrådets satsing på kulturelt mangfold. M’kadmi er en av landets mest profilerte billedkunstnere med minoritetsbakgrunn, og var leder for Høstutstillingen jury i fjor.

– De livnærer seg på minoriteter og utnytter Kulturrådets støtteordning på en ganske så kynisk måte, sier Samir M’kadmi til Dagsavisen. 

– Det er problematisk når de oppsøker flyktningmottak og tar kontakt med folk som knapt nok kan norsk. De skaper et kunstig ytringsbehov hos disse ungdommene, og pakker det hele inn i en offermentalitet, sier M’kadmi.

I følge M’kadmi handler «New Meaning» om branding: Man simulerer en bedrift eller en organisasjon, for i neste omgang å fremme seg selv som merkevare.

Reagerer på uttalelsene
– Vi har hele tiden søkt personer med interesse for å delta, som har lyst til å uttrykke seg; enten gjennom å skrive, visualisere på ulikt vis eller arbeide med lyd. Å påstå at alle de forskjellige folkene som har deltatt opp gjennom årene ikke har noe reelt utrykksbehov faller på sin egen urimelighet, all den tid det er totalt frivillig å bidra med stoff og engasjere seg i gruppa. På hvilket grunnlag kan M´Kadmi si dette? Kjenner han noen av de som har deltatt? sier  Ebba Moi og Gry O Ulrichsen, initiativtakere til New Meaning.

– Vi stiller oss helt uforstående til kritikken om at New Meaning er en merkevare. Er alle kunstnere som jobbet over tid med ett prosjekt det. Vi har fått økonomisk støtte til å gjennomføre en del av det gruppa opp gjennom årene har hatt lyst til og behov for å gjøre . Feks produksjon av magasin , internettradio, spill, utstillinger og liveshow. Hvordan dette ender med å bli sett som merkevarebygging med negativt fortegn er vanskelig å forstå. At prosjektlederne har tatt ut honorar (om enn minimale) for utført arbeid er vel bare positivt. Er ikke det alle kunstneres mål? Bidragsytere har også fått honorar når vi har hatt økonomisk mulighet til det og vi har alltid søkt om det til Norsk Kulturråd, sier de videre.

– Utgangspunktet for New Meaning har vært at initiativtakerne sitter inne med kunnskaper som vi ønsker å deler med oss av, både i form av nettverk, kjennskap til samfunnsstruktur og faglig kunstnerisk ballast. New Meaning er bl.a. et tilbud til folk som ikke er etablerte i Norge. Deltakerne har vært her kort tid; noen på asylmottak, noen jobber frivillig eller har flyttet hit pga kjæresten ol. De fleste er i samme situasjon, mer eller mindre utenfor store sammenheng, uten et nettverk og uten kjennskap til det norske systemet. Vi har hatt workshops i layout og lyd-dataprogrammer, digitalbilledbehandling, web, ideutvikling , søknadskriving, mm. vårt prosjekt går ut på at de som vil skal kunne tilegne seg de kunnskapene som behøves for at de som vil skal kunne gjennomføre egeninitierte prosjektet senere.

– Vi tror at kunst kan være et verktøy for å se og forstå hva som skjer i samtida og at man kan faktisk kan bruke dette verktøyet til å påvirke samfunnet. Dette er vår drivkraft i arbeidet med New Meaning, sier Moi.