Minoriteter som meddommere i Groruddalen

0Shares

Oslo skal velge 10.000 meddommere til Oslo tingrett, og cirka 4.000 meddommere til Borgarting lagmannsrett. En meddommer er en vanlig kvinne eller mann som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. I tingretten sitter du som en av to lekmenn med fagdommeren. I lagmannsretten er du en av fire lekmenn som dømmer i straffesaker sammen med tre fagdommere.

Bydel Stovner skal i alt oppnvevne 860 valgbare kandidater til vervene. Mens bydelene venter på at flere skal melde seg, har personer med flerkulturell bakgrunn tatt et første initiativ.

– Det er kjempeflott. Stovner er en flerkulturell bydel og det er viktig at vi får speilet befolkningen på en god måte. Når det gjelder respons fra lokale lag og foreninger er det dårlig. Vi har kun hørt fra et politisk parti, sier Førstekonsulent i Stovner bydel Anne-Lise Tollefsen til Groruddalen Lokalavis.

Hun poengterer at man må kunne godt norsk for å betre vervet som meddommer. 

.