Krevde rettferdighet for Obiora

0Shares
Latest posts by Kjetil Hegna Foto: Elena Prieto Landaluce (see all)


%%galleri%%

I et brev som ble overrakt justisminister Knut Storberget krevde demonstrantene endringer i Spesialenheten for politisaker etter at alle de fire polititjenestemennene som var involvert i dødsfallet til Eugene Ejike Obiora i Trondheim i fjor høst, nylig ble frifunnet av Spesialenheten.

Kolleger etterforsker
Ett av kravene er å løse opp de tette båndene mellom Spesialenheten og politiet.

– Kolleger kan ikke etterforske kolleger. De som etterforsket Obiora-saken fra Spesialenheten hadde bare noen måneder tidligere vært ansatt i samme politidistrikt som politibetjentene de skulle etterforske. Man må som minstekrav ha etterforskere fra et annet distrikt, som ikke har tilknytning til de som etterforskes. Spesialenheten må da åpne for at lekfolk kan bistå i avgjørelsen, som et jurysystem eller som en nemnd, heter det i brevet.

Et annet krav er at politifolk som er involvert i dødsfall rutinemessig blir permittert inntil saken er ferdig etterforsket.


%%galleri%%

Nektet å kommentere
I en appell som etter reaksjonene å dømme ble oppfattet som unnfallende, sa justisministeren at regjeringen var opptatt av at alle skulle bli anstendig behandlet av politiet, og at de ville se på hvordan Spesialenheten for politisaker fungerer.

Knut Storberget nektet imidlertid å kommentere dødsfallet til Obiora, noe som ikke gikk upåaktet hen blant de fremmøtte. Politikerne var ikke sene om å kommentere Kadra-saken, mens den ennå var under etterforskning.

– Kadra-saken var en ”julegave” til politikerne for der kunne de skylde på innvandrere. I dette tilfelle er det de selv som sitter med ansvaret, sier Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

Flere anmeldelser
Eugene Obiora etterlater seg en sønn på 12 år. Familiens advokat, Abid Q. Raja, har klaget frifinnelsen inn for Riksadvokaten. Fører ikke det frem kan det bli aktuelt å gå til sivilt søksmål mot politimannen som tok det dødelige kvelertaket på Obiora. Flere minoritetsorganisasjoner er villige til å betale eventuelle saksomkostninger.

TV 2 avslørte forleden at den aktuelle politimannen for noen år siden ble anmeldt for å ha tatt halsgrep på en annen person med innvandrerbakgrunn, uten at de fikk noen konsekvenser for ham. Til tross for sju måneders etterforskning i Obiora-saken, er Spesialenheten ukjent med denne anmeldelsen. Fra tidligere er det kjent at samme politimann i 1999 ble anmeldt for rasistisk vold mot vaskehjelpen Sophia Baidoo.

%%galleri%%