Kvinneuniversitetets Forskningsfond utlyser stipend 2007

Kr. 50.000,- Tema: “INNVANDRERKVINNE I NORGE” Forskningsfondet ønsker å sette innvandring i et kvinneperspektiv med følgende to presiseringer: a) Innvandrerkvinner i møte med norsk kultur eller b) Enslige innvandrerkvinner møter norsk virkelighet Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og sendes til: Kvinneuniversitetet Postboks 180, 2302 Hamar innen mandag 4. juni http://www.kvu.hm.no/

Kr. 50.000,-

Tema:

“INNVANDRERKVINNE I NORGE”

Forskningsfondet ønsker å sette innvandring i et kvinneperspektiv med følgende to presiseringer:
a) Innvandrerkvinner i møte med norsk kultur
eller
b) Enslige innvandrerkvinner møter norsk virkelighet

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk og sendes til:

Kvinneuniversitetet
Postboks 180, 2302 Hamar
innen mandag 4. juni

http://www.kvu.hm.no/