TV til inspirasjon

0Shares

Prosjektet ble startet for ungdom i Gamlebyen som ikke hadde noe annet å gjøre enn å henge rundt, og de lyktes med å få ungdommer til å komme sammen for å lage film i fellesskap. Ungdommene som er med har både norsk- og innvandrer-bakgrunn, men de fleste som har vært med er fra ikke – norske familier.

Mannen som er ansvarlig for dette prosjektet er Elvis Chi Nwousu som i fire år har vært leder i fagforbundet i Barne- og Familieetaten og nå jobber på Riverside ungdomshus i Gamlebyen.

– Ungdommen får sjansen til å utrykke det de har på hjertet ved hjelp av audiovisuelle midler og kan skape en kjede av positive reaksjoner for mange, sier han.

Young Immigrant TV har fire grunnideer som de jobber med; mestring, fellesskap, kreativitet og kontinuitet. De har som mål å lære ungdommer til finne frem til sin sterkeste sider og samtidig få økt selvtillit.

Filmene som har blitt laget av ungdommene i Young Immigrant TV har blitt vist ved flere ungdomsfilm-festivaler, og hvert år blir det plukket ut noen filmer som blir vist på Cinemateket i regi av Norsk Film Institutt.